Hướng dẫn tỉ lệ chuẩn vẽ khuôn mặt góc nghiêng

Học vẽ Online miễn phí – Bài 2: Hướng dẫn vẽ tỉ lệ khuôn mặt chuẩn góc nghiêng 3/4

bởi Admin ngày 27/04/2021 0

Bài học này gồm 2 video nhé.

  • Video phần 1

  • Video phần 2

0 0 votes
Đánh giá